Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87        email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

AVÍS LEGAL

política de privacitat

Introducció

RECTIFICADORA CARCASSONA-RECORD,S.A.U. (“Rectificados Carcassona”) és el titular de de el lloc web www.rectificadoscarcassona.com (“Lloc web”) està sensibilitzat amb la protecció de les dades personals dels usuaris (“Usuari/s”) que visiten i contacten amb nosaltres a través del Lloc web.

Mitjançant la present Política de privacitat, i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 (“*RGPD”) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“*LOPDPGDD”), Rectificados Carcassona informa els Usuaris que es visitin i ens contactin a través del nostre formulari integrat en el nostre Lloc web del tractament que es realitzarà sobre les seves dades personals amb la finalitat que els Usuaris decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament és RECTIFICADORA CARCASSONA-RECORD,S.A.U. amb domicili social al carrer  Trav. Industrial, 27, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i amb CIF núm. A08891798 , email de contacte: rectificadora@retectificadora-cr.com

Dades recollides, finalitats, base legal i termini de conservació

Finalitat: Resoldre qualsevol dubte o petició de l’Usuari a través del formulari integrat en el nostre Lloc web.

Base legal: Consentiment
Dades Recollides: Identificatius: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, empresa.
Termini de conservació: Aquestes dades seran conservades durant el període de temps necessari per a resoldre els dubtes o tramitar les peticions que sol·liciti l’Usuari, posteriorment les dades seran bloquejades fins al seu esborrat definitiu transcorregut el termini prescriptiu de les responsabilitats legals que poguessin derivar-se.

Finalitat: Enviament de newsletter a aquells Usuaris que ho sol·licitin a través del formulari integrat en el nostre Lloc web.

Base legal: Consentiment
Dades Recollides: Identificatius: nom, cognoms, correu electrònic.
Termini de conservació: Aquestes dades seran conservades durant el període de temps necessari per a resoldre els dubtes o tramitar les peticions que sol·liciti l’Usuari, posteriorment les dades seran bloquejades fins al seu esborrat definitiu transcorregut el termini prescriptiu de les responsabilitats legals que poguessin derivar-se.

El consentiment és imprescindible per a poder atendre la seva consulta i remetre-li qualsevol informació que ens sol·liciti mitjançant els nostres canals de contacte. No obstant això, d’acord amb la normativa aplicable, l’Usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. D’exercir aquest dret de retirada, no podrem proporcionar la informació sol·licitada.

Comunicació de dades a tercers

De manera general, i sense perjudici de l’específicament contemplat en la present Política de Privacitat, Rectificados Carcassona no compartirà amb tercers les dades personals facilitades per l’Usuari. No obstant això, l’anterior Rectificados Carcassona informa que, per a complir amb les finalitats descrites amb anterioritat, serà necessari donar accés a dades personals facilitades per l’Usuari als seus proveïdors de serveis tecnològics, com ara serveis de *hosting, correu electrònic, serveis de manteniment i suport informàtic, entre altres, els quals es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu (“*EEE”) i han estat contractats per a garantir la disponibilitat del Lloc web formalitzant el corresponent acord de tractament de dades personals.

Rectificados Carcassona podrà compartir les dades de caràcter personal, a més d’amb les empreses integrants del seu grup empresarial per a propòsits de separació d’activitats de negoci, gestió de la cartera de clients o altres finalitats relacionades amb l’organització empresarial interna, amb qualsevol empresa interessada a comprar o que compri Rectificados Carcassona o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualssevol auditors nacionals o internacionals per a dur a terme el seu “due diligence” sempre que aquest tractament sigui indispensable per a la consecució satisfactòria de l’operació mercantil. Tal com s’indica en l’article 21 *LOPDGDD, si l’operació no es completés, les dades hauran de ser immediatament suprimits per l’entitat receptora.

Seguretat i confidencialitat

Rectificados Carcassona es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries d’acord amb la normativa vigent de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a dites. Les dades personals seran tractats com a confidencials per Rectificados Carcassona, qui es compromet a informar d’i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets de protecció de dades

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i, si procedís, a la limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant-nos un correu electrònic rectificadora@rectificadora-cr.com con la referencia “Sol·licitud drets *ARCOPOL”, acompanyant-ho d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació.

Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant una autoritat de control, i en particular, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present Política de Privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa aplicable.

Canvis en la Política de Privacitat
  • Rectificados Carcassona es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Els canvis o actualitzacions de la Política de Privacitat seran notificats de manera explícita a l’Usuari, sense perjudici de la publicació d’un avís en el Lloc web, juntament amb la versió actualitzada de la Política de Privacitat.

    Data d’actualització: 20 d’abril de 2022.

logoCRC_blanc

Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87       
email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022 

DADES DE CONTACTE

rectificadora@rectificadora-cr.com
Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87
C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022