Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87        email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

servei

servei

Reconstrucció de bloc motor

Falta text introductori

 Procés de desmuntatge

El desmuntatge del bloc es realitza de manera minuciosa amb l’objectiu d’identificar, controlar i numerar (si és necessari) tots els elements d’aquest. D’aquesta manera es podrà començar el procés de rectificat complet o parcial d’aquest.

Neteja de bloc i components

Una vegada el bloc està desmuntat, comença el procés de neteja dels diferents components i peces d’aquest.
Disposem de diverses màquines de neteja, màquina d’ultrasons, màquina de desgreixat (peces grans) i màquina de desgreixat a alta pressió per al que és tortillería i peces més lleugeres.
Així mateix, també disposem de màquines de projecció de arenado que s’usaran quan la peça estigui totalment desgreixada.

Falta foto de 4 màquines: ultrasons, màquina Arenada, neteja d’alta pressió i de neteja i desgreixat

Opcions de Rectificat 

Existeixen tres opcions de reparació que permeten garantir que el bloc quedi en perfecte estat:

1. Rectificar cilindres

Rectificar els cilindres per a posar un pistó a sobre-mesura.

3. Encamisar i rectificar els cilindres

2. Galgar camisa humida

Les camises són els cilindres desmuntables que s’acoblen al bloc motor.


Les camises humides són uns cilindres independents que s’acoblen al bloc que és completament buit. S’ajusten al bloc per mitjà d’unes juntes d’estanquitat, per a evitar que l’aigua passi al càrter d’oli.
Les camises humides ofereixen una millor refrigeració del motor.

Rectificar pla bloc motor

Una vegada els cilindres estan rectificats o encamisados es procedeix a rectificar el pla del bloc de motor, per a llevar tota la deformació.

Una vegada els cilindres del motor estan rectificats procedirem a polir els cilindres perquè aquests quedin segons la tolerància que marca el fabricant.

Rectificar cigonyal

Finalitzat el bloc motor, és necessari realitzar el rectificat del cigonyal.

El procés comença prenent les mesures necessàries i comprovant el salt de bancada per a verificar amb les mesures del fabricador i les sobre-mesures possibles amb l’objectiu de saber si es pot rectificar. En cas de poder realitzar el rectificat del cigonyal, comença aquest procés:

Nosaltres recomanem verificar el cigonyal sempre que es trobi fos un coixinet de biela ja que la línia de bancada del cigonyal generalment es ressent per aquesta mena d’avaries i provoca que l’alineació dels colls de la bancada es deformi.

Rectificar els allotjaments dels coixinets de bancada.

El rectificat dels allotjaments dels coixinets de bancada, es realitzés quan la línia de bancada està deformada (cas en el qual el cigonyal no gira sobre els seus allotjaments). El que es  fa, és alinear tots els allotjaments de la línia de la bancada del bloc de motor.

Canviar casquets del peu de biela

Els casquets dempeus de biela, es canvien quan aquests tenen molta folgança respecte a l’eix del pistó.

automoció industrial

automoció turisme

automoció clàssic

podem ajudar-te?

Vols més informació sobre aquest servei en concret?
Et resolem qualsevol dubte!

Envia’ns un missatge!

Brindem un servei expert

Tenim una solució per a totes les necessitats

Rapidesa, eficàcia i eficiència, valors que ens defineixen

logoCRC_blanc

Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87       
email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022 

DADES DE CONTACTE

rectificadora@rectificadora-cr.com
Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87
C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022