Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87        email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

servei

servei

Reconstrucció de culata

Realitzem la reconstrucció completa o parcial de les culates mitjançant el procés de desmuntatge, neteja, comprovat a pressió possibles esquerdes o trencaments, verificat i rectificat de vàlvules, guies i seients muntatge complet (amb reglatge de vàlvules).

Procés de desmuntatge

El desmuntatge de la culata es realitza de manera minuciosa amb l’objectiu d’identificar, controlar i numerar (si és necessari) tots els elements d’aquesta.

D’aquesta manera es podrà començar el procés de rectificat complet o parcial d’aquesta.

Neteja de culata i components

Una vegada la culata està desmuntada, comença el procés de neteja dels diferents components i peces d’aquesta.

Disposem de diverses màquines de neteja:
-Màquina d’ultrasons
-Màquina de desgreixat (peces grans)
-Màquina de desgreixat a alta pressió per al que és tornilleria i peces més lleugeres.

Així mateix, també disposem de màquines de projecció de arenado que s’usaran quan la peça estigui totalment desgreixada.

Una vegada està la culata ben neta, es realitza la descarbonització de la mateixa (sempre després del desgreixatge de la culata) amb l’objectiu de deixar la peça com a nova.

Màquina d’ultrasons

Màquina “d’Arenado” /  Màquina de neteja d’alta pressió

Màquina de neteja/Desgreixat (per a peces grans).

Comprovar pressió

El comprovat de la culata es realitza amb immersió en aigua a 90 °C perquè a major temperatura és més fàcil detectar les possibles fissures per la dilatació d’aquestes. Exemples:

Verificar i Rectificar vàlvules

El rectificat de les vàlvules es realitza tant en la copa com en la cua de la vàlvula.

En la copa es realitza per a llevar el desgast que pugui tenir i perquè el tancament amb el seient sigui perfecte mentre que en la cua, es realitza també per a llevar el desgast que pugui tenir, però principalment per a recuperar la mesura del reglatge, respecte al rectificat del seient.

Verificar folgança de les guies i canviar-les o encasquillarlas

La verificació de les guies ens permet comprovar si la folgança entre la canya de la vàlvula i la pròpia guia és l’adequada, si no ho és, haurà de canviar la guia i ajustar-la o encasquillarla perquè aquesta folgança sigui la correcta.

 

Rectificar seients de vàlvula

El rectificat dels seients es realitza per a garantir que el tancament de les vàlvules és correcte. Si no ho és, es canvien i/o rectifiquen els seients de la culata.

Rectificar Pla culata

El rectificat del pla de culata és un procés bàsic i molt important en el procés de reconstrucció d’un motor i per això és dut a terme mitjançant maquinària específica. Concretament amb una rectificadora trapezial (no planeadora).

Procés de muntatge

El muntatge de la culata es realitza una vegada finalitzats tots els processos de rectificat necessaris i aquest es realitza de manera acurada i meticulosa amb l’objectiu que tot quedi perfectament instal·lat i fixat.

Realitzar reglatge de vàlvules

Una vegada finalitzat el muntatge de la culata es realitza el reglatge de vàlvules per a la seva posada a punt.

Si la culata porta taqués hidràulics, es comproven per a assegurar que no hi ha cap en mal estat i si no porta taqués, es verifiquen les folgances entre les vàlvules i l’arbre de lleves perquè aquestes estiguin dins dels marges establerts pel fabricant.

Només així s’aconseguirà un funcionament òptim del motor.

automoció industrial

automoció turisme

automoció clàssic

podem ajudar-te?

Vols més informació sobre aquest servei en concret?
Et resolem qualsevol dubte!

Envia’ns un missatge!

Brindem un servei expert

Tenim una solució per a totes les necessitats

Rapidesa, eficàcia i eficiència, valors que ens defineixen

logoCRC_blanc

Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87       
email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022 

DADES DE CONTACTE

rectificadora@rectificadora-cr.com
Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87
C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022